Vår politik

 

SVENSKA FÖRNUFTS PARTIET

  Bi

Vi är ett antal vanliga människor som ifrågasätter dagens politiker som hela tiden lovar och inte håller vad de lovar!
Vårt parti består av egna företagare, arbetslösa, pensionärer, sjukvårdspersonal, arbetare, tjänstemän och andra politiskt intresserade som  i hela sitt liv arbetat hårt och oftast betalat mer skatt än genomsnittet, samt även studerande ”SOM TRÖTTNAT” på den integrations/migrationspolitik som numera föreligger!

Vi är inga rasister, nazister, fascister, demonstranter eller farliga personer, endast vanliga människor, REALISTER som vill förändra och få ett Sverige ”på fötter” OCH som även kan fungera i en framtid och ett behållet välstånd! Vi vill  bara värna om den befolkning som nu finns i vårt land och få vårt samhälle att fungera på bästa sätt.
Vi måste få stopp på den kaosartade och okontrollerade massinvandring som nu hela tiden sker! 

Detta har varken tidigare eller nuvarande regeringar förstått! 

FÖR EN MER SANSAD, FÖRNUFTIG OCH I FRAMTIDEN REALISTISK FLYKTING, ASYL OCH MIGRATIONS POLITIK.

EU är ett totalt misslyckande! Denna federalization Europa är en avsiktlig utopi för politiker med välbetalda jobb, skattebefrielse, och människor har ingen möjlig förmåga att någonsin rösta för en politisk förändring. Detta är den mest antidemokratiska struktur någonsin och tänkts på i den västerländska kulturen.

För att behålla detta välstånd i Sverige anser vi att invandringen måste minskas och att migrationspolitiken måste radikalt förändras!

Vi måste få ordning på vår egen  och Sveriges egen inrikespolitik innan vi prioriterar EU.s krav och andra länders ansvarslösa politik!

Enligt Migrationsverkets prognos för 2016 – 17 kommer över 200 000 människor att söka asyl i Sverige, sedan tillkommer kostnader för anhöriginvandring, etc, vilket gör att inflödet kommer landa på en bra bit över säkert 300 000 personer!
De extra kostnader detta skulle medföra beräknas till snart över 30-50 miljarder (2016), vilket nuvarande regering inte budgeterat för! Som i sin tur och i en sammanräknad kostnad för oss skattebetalare blir om man räknar TOTALT ”med allt”, så blir kostnaderna ca 270 MILJARDER för oss totalt Sverige och ska bekosta!
”Detta belopp och denna siffra” vill ingen politiker kännas vid, utan bara hänvisa till felaktiga opinionsundersökningar som hela tiden kablas ut!

 (Visste Du detta?)

Dessa miljarder skulle istället kunna användas och bekosta bättre vård, bättre skola, bättre pensioner, riktiga jobb, bostäder för unga etc!

Vi vill på ett mänskligt och förnuftigt sätt förändra Sverige, inte som det är nu med miljoner av skatteintäkter som hela tiden försvinner från statskassan varje minut… timme och dygn till olika onödiga saker och som inte har med vår välfärd att göra! Du betalar!

Svenska Förnufts Partiet Sverige (SFP) är ett av ca 40 partier som är inregistrerade hos Valmyndigheten tillsammans med redan existerande Riksdagspartier.
Vi kommer fortfarande att kandidera för olika kommande val. Vi ställer upp i EU, Riksdags, Kommun och Landstings/Regionsval i Sverige och framtiden. 

Detta vill vi …..

– Införa digital folkomröstning under rådande mandatperioder innan viktiga och kostnadskrävande beslut fattas – Du ska ha möjligheten att ”själv” vara med och bestämma ”direkt” innan dessa beslut verkställs inom riksdag och kommun och regionsval (Landsting).

– Stäng Sveriges gränser omedelbart för vidare invandring tills vi har löst problemen med vår egen inrikespolitik, ekonomi, bostäder, arbetslöshet, jobb, skolor, omsorg av psykiskt sjuka, äldrevård osv! Där efter kan vi eventuellt hjälpa fler i vår omvärld.

 Stoppa omorganisationen inom polisen. Vi vill att en ”beprövad” och inte ”någon” som det är nu politisk tillsatt person som inte har någon som helst erfarenhet om polisarbete ska leda denna viktiga funktion?

– Stoppa utbetalningar från SIDA för ”konstiga” biståndsprojekt till olika U-länder som ”hela tiden” försnillas av olika staters inblandade regeringar, ministrar, tjänstemän tillika biståndsarbetare, som har som ”affärsidé” att sko sig på våra skattepengar! Du skänker pengar och tror att dessa kommer TILL NYTTA? Känn Dig blåst!
Bara ett exempel av hundratals  …Varför måste ”oftast” FN och UNHCR:s representanter åka 1:klass eller Business klass när DE flyger till drabbade länder?

– Ändra och stoppa utbyggnaden av Ostlänkens snabbjärnvägs framdragning. Det kan inte vara en rimlig kostnad för oss skattebetalare som föreslagits att mellan 190-320 Miljarder kronor skall satsas. Att till slut ”tjäna/spara” mellan 10-20 minuters restid mellan de så kallade storstäderna Stockholm/Göteborg/Malmö är orimligt! Bygg istället ut, reparera befintligt järnvägsnät och den infrastruktur som ”redan finns”.

– Införa jobbplikt för alla bidragstagare.

– Stoppa YA jobb och införa riktiga lärlingsjobb.

– Omorganisera AF Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

– Stoppa TTIP avtalet (världens största handelsavtal) mellan EU och USA.

– Återinföra allmän värnplikt med 3-6 månader.

– Prioritera budget utan undantag inom kommuner och landsting för mer platser inom äldre/handikappomsorg, träffpunkter och andra liknande viktiga verksamheter.

– Mer framförhållning från stat och kommun med utbyggnad av äldreboende och annan omsorgsverksamhet.

– Avskaffa och totalt stoppa bisysslor för politiker, statsråd, landshövdingar, fd generaldirektörer med flera. Det måste finnas kompetens bland de 100-tusentals arbetslösa som nu finns och kan utföra deras sysslor utöver deras ämbete.

– Införa en totalt ny skola där lärare får tillbaka sin auktoritet få mer att säga till om, mer ordning och reda i klasser, bättre utbildningsmaterial speciellt för gymnasiet. Mer gymnastiktimmar och fysiska övningar. Det ska vara tryggt och givande att gå till skolan som elev och arbetet för lärare och andra som arbetar inom skolan. Inte som det är nu att lärare och största delen av elevkåren mår dåligt att gå till skolan? Varför ifrågasätts hela tiden att ”ingen vill bli lärare”?

– Utöka gruvdriften i Sverige med hänsyn till närmiljön för människor och natur inte som det är nu att sälja ut prospekteringstillstånd till utländska investerare som sedan lämnar dessa platser oansvarigt med omkringgärdade miljöproblem.

Bättre pension för de som byggt upp vårt tidigare välfärdssamhälle. Införa skattefrihet för dessa personer, så dessa kan få en ekonomisk bra status och värdig ålderdom utan ekonomiska problem.

– Total satsning på underhåll och miljövänlig utbyggnad av infrastruktur som bilvägar och järnvägar som innebär 0 vision av inställda tåg.

– Större säkerhet på allmänna platser och 0 tolerans mot lokal terrorism med trygghetskameror med ökad bevakning på allmänna platser,  gator, krogar, torg etc.

– Hårdare straff på grova brott än nu vid t.ex. våldtäkt, rån, mord o.s.v.

– Nolltolerans mot  illegalt innehav av skjutvapen och höjd straffskala.

– Frånta invandrare svenskt medborgarskap och pass om de tilldelats dessa på falska grunder, falsk identitet, hot, mutor eller dessa åker till länder och utför krigstjänstgöring i utlandet som inte är sanktionerade av Sverige.

Förbjuda missbruk av dubbla medborgarskap! Antingen bestämmer man sig för att bosätta sig i Sverige och leva här, försöka anpassa sig, lära sig svenska, komma in i vårt samhälle, arbeta,  följa vår kultur, osv.! Inte som det är nu för många som utnyttjar sitt dubbla medborgarskap för att ekonomiskt sko sig på svenska skattebetalares bekostnad. Mängder av fall har visat sig att så snart man fått PUT (Permanent uppehållstillstånd) så beger man sig antingen ”direkt” till sitt forna hemland på ”semester” fast man flytt från detta ”helvete”, eller åker tillbaka av andra olika anledningar som i sin tur bekostas av oss!

– Nej till svensk sjukvård för sk. ”krigsskadade” som strider i utlandet för ex. IS och ”liknande terrorgrupper” som emellanåt kommer tillbaka hit och kräver sk. akutvård för sina krigsskador. Sedan efter denna vård och omhändertagande, bara och direkt skyndsamt bege sig tillbaka till ny krigsproblematik! Bättre att dessa onödiga kirurgiska ingrepp med tillhörande  kostnader läggs på vår interna problem inom vården som tex. cancer, byte av lårbenshalsar, stroke, demens, etc.

– Fullständigt avdragsrätt i deklaration för anskaffning av självförsvarsprodukter, säkerhetssystem och bevakningstjänster för en tryggare vardaglig tillvaro, liknande ROT & RUT avdrag.

– Att Sverige ska ha inhemsk producering av etanol och gas. Sänka etanol och gaspriset med 2-5 kr.

– Bygga nya billiga hyresrätter för ungdomar som vill flytta hemifrån, helt basic standard, inte som det är nu med dyra lyxbostäder och bostadsrätter.

– Ett hållbart samhälle i Sverige med egenproducerad matproduktion så vi slipper ett kaos vid ett eventuell stängning av våra gränser vid eventuell smitta, krigssituaton, sanktioner eller hot från omvärlden.

– Akut utökat ekonomiskt stöd för Sveriges mjölkbönder och köttproducenter så vi tillsammans med de fortfarande kan få ha öppna landskap! 

– Införa och främja småskalig egenproducerad elkraft med utrustningar från vind, sol, vatten och vågkraft.