Glöm aldrig

Geting Örn

Glöm inte nästa gång Du ska rösta …. Vad som hände?
Vill Du ha liknande skandaler i framtiden så röstar Du som vanligt och litar på Dina politiker? Vill Du ha förändring så röstar Du på Svenska Förnufts Partiet!

GLÖM ALDRIG…. och vad som hände?

  • Decemberöverenskommelsen (DÖ) 2014
  • Fackföreningen Kommunals skandal 2015
  • Wiwi Heggblads kamp mot Norrköpings Kommun 2015
  • Jobb, praktik och utbildning för unga arbetslösa inom 90 dagar 2014
  • Mehmet Kaplan, Åsa Romson och Mona Sahlin ”Affärerna” 2016
  • Handfallenheten mot anarkin i Hageby, Navestad och Klockartorpet Norrköping 2016