Bli medlem

Fjäril 2

VILL DU VARA MED OCH FÖRÄNDRA och TRÖTT på dagens POLITIK?

Vårt parti har inte den förmånen att tillhandahålla partistöd eller partibidrag som de etablerade politiska partierna hela tiden får under rådande val! Alla partier tillhandahåller ”mängder” av extra miljoner (ca 500 Miljoner -valet 2014) för sina valkampanjer från DINA SKATTEPENGAR! Men inte vi?

Norrköpings Kommun har i sin budget 2015-2016 avsatt 4 miljoner för partistöd för samtliga sittande partier i kommunfullmäktige! 

Vi tycker detta är orättvist och odemokratiskt! Hur skall vi som nyetablerat parti kunna få fram vårt budskap och höras i detta framtida brus av ”valpropaganda” när inte vi får dessa förmåner och stöd.

Som inregistrerat parti hos Valmyndigheten har vi ändå kravet från Kammarkollegiet att redovisa eventuell partifinansiering som vi i praktiken inte får eller fått! Se http://www.kammarkollegiet.se/partifinansiering/search/svenska-f-rnufts-partiet där vår redovisning finns.

DÄRFÖR BER VI DIG ATT STÖDJA OSS!

Vi får hela tiden bekosta vårt valmanifest med privata investeringar, pengar, 1000-tals timmar med ideella insatser från våra medlemmar som hela tiden har för avsikt att få till stånd en politisk förändring inom Sverige! 

DETTA BEHÖVER VI!

Bidrag/pengar för att trycka upp valsedlar, visitkort, flyers, affischer odyl.
Vi behöver fler medlemmar/medarbetare
Hjälp med att sprida budskap om vårt parti och politik
Finansiering av olika kampanjer under rådande mandatperiod

Kontakta oss via kontaktsidan om du har möjlighet eller vill stödja oss!

BLI MEDLEM!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

VÄLKOMMEN att VARA MED och PÅVERKA!
Inga frågor är främmande för oss att ta upp – Endast Du bestämmer vilka dessa är och som tynger Dig, vill FÖRÄNDRA, eller vill ha upp på den POLITISKA AGENDAN, skapa en förändring! Vågar Du säga ifrån och tycka vad du vill? Vi är ett parti som ”verkligen” vill förändra och ta till vara ”gräsrotstänkandet” och dessa tankar? Vill Du vara med ?

VÄLKOMMEN till Svenska Förnufts Partiet!

Vi är varken vänster, höger eller mitt i mellan endast ett parti med vanliga människor som vill förändra, tröttnat på nuvarande politik och dess framtida  förödande resultat allt ifrån kommun, landstings, riksdags och EU politik!

Vill Du vara med, hör Du av Dig till oss via kontaktsidan