Bi  Geting Örn

VÄLKOMMEN TILL

SVENSKA FÖRNUFTS PARTIET

NORRKÖPING SVERIGE!

EXTRA_StempelVARSÅGOD DU BETALAR!

Faktabaserad information 2016

Rullstolsmannen Lars Wallin spelade funktionshindrad och lurade staten på miljontals kronor. Han greps i Brasilien och eskorterades senare till Sverige i ett specialchartrat privatplan. Prislapp för skattebetalarna:1,5 miljoner kronor plus lyxhotell för Kriminalvårdens personal. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Det blir allt dyrare för företag att anställa i Sverige, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Arbetskraftskostnaderna ökade i oktober månad för både arbetare och tjänstemän. Sedan oktober 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,9 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex är ett mått på arbets­krafts­kostnadens utveckling över tiden. I indexet ingår lön, arbetsgivaravgifter och allmän löne­avgift samt särskild löneskatt. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober beräknats till 119,2 för arbetare och 122,0 för tjänstemän.

I snart ett decennium har Internationella valutafonden (IMF) varnat svenska politiker för att fortsätta att blåsa upp den svenska bostadsbubblan. Nu besöker IMF Sverige för att utvärdera hur landets gigantiska banksektor egentligen fungerar. Internationella valutafonden (IMF) kommer att besöka Sverige såväl i mitten av april som i augusti för att genomföra en särskild granskning av den finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet, skriver Finansinspektionen i ett pressutskick. Du betalar!

Ett ökande antal svenska poliser är allt mer missnöjda med sin arbetssituation.
Det handlar om allt från dålig organisation och resursbrist till att man anser att domstolarna i alldeles för stor utsträckning “daltar med buset” och att grova brottslingar inte får rejäla straff. Två poliser har tagit bladet från munnen och öppet gått ut med kritik i media
. De senaste decenniernas massinvandring har lett till allt grövre och råare kriminalitet, i synnerhet i invandrartäta förorter i våra större städer. På många håll i landet upptas en stor del av polisens arbetstid av ständiga utryckningar till asylboenden, där det ena bråket avlöser det andra. Under ledning av den hårt kritiserade rikspolischefen Dan Eliasson genomgår dessutom den svenska polisen stora omorganisationer. Organisationsförändringarna upplevs av många poliser vara till det sämre. Det växande missnöjet bland landets poliser är förstås ett av många tecken på ett samhälle i akut förfall, och på en regering som tycks fullständigt oförmögen att identifiera av viktiga samhällsproblem på sätt som är i samklang med folkviljan.
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Mellan 40.000 och 100.000 asylsökare kommer att ta sig till Sverige i år enligt Migrationsverkets nya prognos. Det är en tydligt färre än den senaste prognosen, men myndigheten varnar ändå för att samhället står inför ”stora utmaningar”. Du betalar!

Kommunalskatten kan höjas på sikt. “Vinster på sikt” brukar det heta då politiker försöker rättfärdiga världens mest extrema invandringspolitik, vinster som aldrig kommer och nu flaggar SKL för att kommunalskatten kan komma att behöva höjas just på grund av den rekordhöga massinvandringen. Då det talas om massinvandringsrelaterade kostnader avses oftast enkom migranternas första tid i Sverige, och även om denna tid kostar oerhörda summor är det minst lika illa för kommunerna även efter denna initiala period. Trots ständiga löften om “vinster på sikt” kommer aldrig dessa, istället flaggar nu SKL för att kommunalskatten kan behöva höjas med två kronor. Detta på grund av den rekordhöga massinvandringen. Efter SKL:s negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi i slutet av förra året gav regeringen ett tillskott på tio extra miljarder, vilket gör att skattehöjningarna minskar endast marginellt – även om det i båda fallen handlar om pengar från svenska folket. Kostnaden för demografin bedöms dock öka snabbare än skatteunderlaget 2018 och 2019. Rekordstora kostnadsökningar väntas ute i kommunerna på grund av den rekordhöga massinvandringen. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Ännu en gång – år 2015 – tog Sverige emot och beviljade flest asylsökande flyktingar uppehållstillstånd per capita inom EU – liksom 2014 och 2013. I år ”vann” Sverige genom att ta emot och bevilja 1,15 ggr fler uppehållstillstånd än Malta som knep andraplatsen. Trea på den mindre angenäma listan kom Cypern med 1,60 ggr färre beviljade uppehållstillstånd. Tyskland kom först på en femteplats med 1,94 ggr färre beviljade uppehållstillstånd än Sverige.
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Sverige sett utifrån! I en aktuell debattartikel lyfter Norges invandrings- och integrationsminister fram Sverige som ett varnande exempel. Hon konstaterar bland annat att den ansvarslösa svenska asylpolitiken lett till enorma ekonomiska belastningar. Hon menar också att de parallellsamhällen med skyhög kriminalitet och väldiga sociala problem som vi idag ser i praktiskt taget alla större svenska städer skulle vara oacceptabla i Norge. Norge bör, enligt Sylvi Listhaug, inte ta emot fler asylinvandrare än man klarar av att integrera. Det norska samhället ska ställa skarpa, tydliga krav på invandrare att vara laglydiga, lära sig norska och sträva efter att komma i arbete och bli självförsörjande. Det handlar m.a.o. om en invandringspolitik baserad på sunt förnuft, och på insikten att norska politiker i första hand bör se till det norska folkets bästa.

Adam Topolansky, en före detta amerikansk diplomat, spår att hundratusentals vita människor i Västeuropa kommer att fly österut undan den ökande ”mångfalden” i sina hemländer. Det massiva inflödet av asylsökare från tredje världen till Västeuropa kommer att skapa motsatta migrationsströmmar av vita människor som flyr från sina allt mer kaotiska hemländer. Han fortsätter med att påpeka att européerna så småningom kommer att vägra att vara ”omgivna av radikala muslimer i sina egna länder”. ”Vad än framtiden kommer att medföra är en sak lätt att förutsäga: Den bästa platsen för alla européer i mitten av seklet kan vara Öst- och Centraleuropa”, skriver han.

Kostnaderna för invandringen och bostadsbubblan leder till att Sverige kommer att hamna i en ”djup” ekonomisk kris. Det har redan gått så långt att krisen inte går att stoppa, skriver tre nationalekonomer i en debattartikel i Dagens Industri. ”En ekonomisk krasch kommer att slå hårt mot hela den svenska ekonomin och den svenska modellen. Historien visar att finanskriser är de ekonomiskt mest kostsamma kriser ett land kan drabbas av under fredstid. Kopplat till kostnader för flyktingmottagandet och bristande integration blir effekterna av krisen än värre”, sammanfattar trion. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Sverige kommer inte att ha råd med kostnaderna för invandringen och på längre sikt inte heller en åldrande befolkning. Nu behöver antingen skatterna höjas eller utgifterna bromsas, fastslår Konjunkturinstitutet i en dyster prognos.  Expertmyndigheten Konjunkturinstitutet gör på uppdrag av regeringen varje år en bedömning av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Bedömningen baseras på framskrivningar av offentliga inkomster och utgifter som sträcker sig i huvudsak till 2040. Nuvarande skattesatser kommer inte att räcka för att finansiera ett bidrags- och välfärdsåtagande på dagens nivå de kommande 25 åren, enligt myndigheten.
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

En halv miljard skulle nya ombyggnaden av Rättspsyk i Vadstena kosta. Men kalkylerna blev fel och nu behövs ytterligare 196 miljoner kronor. 2012 tog dåvarande landstingsstyrelsen beslut om att rättspsykiatriska regionkliniken på Birgittaområdet i Vadstena skulle byggas om. Husen var i så dåligt skick att man till slut valde en lösning där de rivs och man bygger nytt på samma plats. Kostnad: 525 miljoner kronor. I december 2012 skedde första spadtaget och i september i år var planen att de första patienterna skulle kunna flytta in i sina nya lokaler. Det har dock blivit försenat något. En orsak till förseningen är enligt fastighetsenheten att flera upphandlingar överklagats och därmed dragit ut på tiden. Men upphandlingarna har också ställ till andra problem. Projektet har nämligen blivit rejält mycket dyrare än vad man tänkt sig. Det fanns en buffert för oförutsedda utgifter på 50 miljoner kronor, men dessa är förbrukade. Kostnaderna visar sig nu ha ökat med 30 procent. Det har fått regionens fastighetsenhet att vända sig till politikerna och begära ytterligare 196 miljoner kronor av region Östergötland.
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Polisens del av om – och tillbyggnaden av Rättscentrum i Malmö blev ungefär 300 miljoner kronor dyrare än budgeterat. ”Den information vi har fått fram visar allvarliga brister i hanteringen av byggprojektet” säger ansvariga. Oegentligheterna upptäcktes först när de tidigare 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en den första januari 2015. Underlag från den gamla polismyndigheten i Skåne visar att det saknades tillfredsställande styrning och uppföljning av byggprojektet.
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Färsk rapport.. bara var fjärde asylsökare har jobb efter åtta år i Sverige! Trots skattesubventioner till företag som anställer invandrare och integrationsprojekt som kostar många miljarder varje år lyckas bara var fjärde asylinvandrare få jobb efter åtta år i Sverige. Det visar skrämmande siffror från en färsk men nedtystad rapport från riksdagens utredningstjänst (RUT). ”I snitt tar det sju år innan människor kommer i arbete”. Uppgiften ”sju år” kommer från Statistiska centralbyråns registerbaserade aktivitetsstatistik (RAKS) och har stora brister om man försöker använda statistiken för att ta reda på hur snabbt invandrare kommer i arbete. Dels handlar de sju åren inte om ett genomsnitt utan om att hälften av invandrarna efter så många år lyckats hitta någon form av jobbliknande sysselsättning. Dels är kravet för vad som klassas som jobb väldigt lågt ställd, det räcker med minst en sysselsatt timme i veckan under november månad ett visst år?? Dessutom räknas även skattesubventionerade arbetsmarknadsprojekt som jobb. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Domstolsverket kräver mer pengar för att klara fler asylmål. De kommande tre årens asylmål beräknas bli 1,7 miljarder kronor dyrare än tidigare års asylmål. Därför begär Domstolsverket mer pengar från regeringen för att ha råd med de extra kostnaderna. Anledningen är att många invandrare som lockats till Sverige med generösa asylvillkor väntas bli besvikna när de får avslag på sina asylansökningar och därför överklagar dem till någon av landets migrationsdomstolar.Utöver de extra pengarna för asylmålen vill Domstolsverket från och med 2018 ha omkring 160 miljoner kronor extra för att täcka ökande kostnader för övriga mål som myndigheten hanterar. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Finansminister Magdalena Andersson överväger också att låna stora summor pengar för att kunna öka invandringen till Sverige. Trots att regeringen under förra sommaren höjde en lång rad skatter räcker pengarna tydligen inte till för att försörja alla de invandrare från tredje världen som just nu strömmar in i Sverige. Därför överväger Andersson att låna pengar från Europeiska investeringsbanken (EIB).
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Bland invandrare som bor i Sverige slipper en högre andel arbeta än i något annat av de 26 europeiska länder som nyligen jämfördes i en stor mätning. Enligt SCB har Sverige den största skillnaden i sysselsättningsgrad mellan invandrare och landets egen befolkning. I arton av de 26 länder som genomförde undersökningen hade inrikes födda en högre sysselsättningsgrad jämfört med utrikes födda i åldersgruppen 20-64 år. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Antalet fall av tuberkulos (TBC) i Sverige fortsätter att öka kraftigt. Den allmänfarligt klassade lungsjukdomen som i princip var utrotad i Sverige kommer nu tillbaka på bred front. Och den allt annat överskuggande orsaken är den asylrelaterade invandringen från länder där sjukdomen är utbredd, i kombination med den ansvarslösa svenska smittskyddspolitiken, där det anses integritetskränkande att låta invandrare genomgå en medicinsk undersökning. Under 2015 rapporterades 835 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning med 22 procent jämfört med året innan. Kurvan har dock pekat brant uppåt under ett stort antal år och korrelerar väl med omfattningen av den asylrelaterade invandringen.
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Arbetsförmedlingen har satsat ofantliga 100 Miljoner på en ny webbplats, som nu visar sig att ingen använder ELLER  kan använda? Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Lägg ner Palmeutredningen! I snitt betyder det att Palmeutredningen på senare år kostat drygt 5,5 miljoner kronor per år. En överslagsräkning med de nya siffrorna från Noa visar att Palmeutredningen totalt har kostat polisen – och skattebetalarna – över 550 miljoner kronor.

Vid sidan av Polismyndigheten är dessutom flera andra myndigheter involverade i Palmeutredningen, som Åklagarmyndigheten där de olika Palmeåklagarna varit anställda samt Domstolsverket som hanterat de två rättegångarna mot Christer Pettersson, vilket gör att totalkostnaden för staten är långt högre än en halv miljard kronor.
Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

 

I både Schweiz och Storbritannien väntas hårdare tag mot kriminella utlänningar. Fler brottsdömda invandrare kommer sannolikt att utvisas. Schweizarna ska folkomrösta om ett lagförslag som – om det går igenom – kommer att leda till en kraftig ökning av antalet brottsdömda utlänningar som utvisas. I Storbritannien vill inrikesminister Theresa May göra det lättare att frånta kriminella med dubbla medborgarskap deras brittiska medborgarskap. Detta har tidigare bara gjorts med personer som dömts för terrorbrott. May vill nu även kunna frånta andra grova brottslingar deras brittiska medborgarskap. Redan 2010 genomfördes i Schweiz en folkomröstning på initiativ av partiet Schweizerische Volkspartei (SVP), gällande utvisning av invandrare som dömts för grova brott. Folkomröstningen resulterade i att reglerna skärptes och att fler kriminella utlänningar utvisades. SVP anser dock att reglerna fortfarande är för släpphänta. Partiet har därför tagit initiativ till ännu en folkomröstning, vars resultat är bindande för den schweiziska regeringen.

Norge förbereder sig nu på att säga upp Genèvekonventionen och säkra gränsen mot Sverige med våld – utan att låta människor söka asyl. Det är huvudpunkten i ett nytt förslag till krislagstiftning som statsminister Erna Solberg vill ha på plats i händelse av att svenska myndigheter kollapsar av trycket från invandringen.

Många har reagerat på att vanliga poliser nu patrullerar i tunnelbanan, Stockholm med automatvapen. Men det handlar inte om att något särskilt har hänt, utan om att myndigheten anpassar sig till det nya Sverige. Invandringen är nu det största problemet för polisen sedan andra världskriget, medger myndigheten. Sedan en tid har även poliser patrullerat Stockholms gator med automatvapen av typen MP5, från det tyska företaget Heckler & Koch. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Nu släpper polisen siffrorna över brottslighet under brottskod R291 – alltså asylrelaterad brottslighet som inträffat sedan asylkaoset kulminerade i höstas. Totalt rör det sig om 3.287 brott som hemlighållits under insatsen de senaste 3 månaderna. Den nationella särskilda polisinsatsen Alma är avvecklad och nu släpps de siffror som polisen valt att hemlighålla hittills. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Den 23 juni kommer Storbritannien att rösta om landet ska lämna EU. Flera ministrar i Camerons egen regering ansluter sig nu till kampanjen för ett utträde. Dags att även Sverige folkomröstar och lämnar?

Hittills i år har över 100.000 asylsökare från tredje världen trängt in i EU via Italien och Grekland. Det är tio gånger fler än motsvarande period rekordåret 2015. Asylinvandringen minskar alltid kraftigt under vintermånaderna på grund av försämrade väderförhållanden på Medelhavet. Men under de första månaderna av 2016 har trots det cirka 2.000 tredje världen-invandrare per dag lyckats ta sig illegalt till Italien och Grekland. De flesta vill sedan vidare till högbidrags-länderna i norr – framför allt Sverige och Tyskland. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Invandringen till Sverige under år 2015 har redan gjort att de pengar som regeringen avsatt för år 2016 för att köpa in och bevara värdefull skog har tagits bort, eller som man uttrycker det framskjutet till kommande år. Samtidigt har Sveaskog omklassat värdefulla naturskogar, som skulle bevaras, till produktionsskogar eftersom staten behöver mer pengar. Staten har även krävt mer pengar (ytterligare miljarder) från Sveaskog än den vinst som skogen ger. Detta innebär att Sveaskog måste låna pengar och bygga upp en skuld, som naturligtvis måste betalas i framtiden genom att hugga ner ytterligare skog. Man kan säga att staten gömmer en del av statsskulden hos Sveaskog. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Minst 1,1 biljoner kronor – så mycket vill finansmiljardären George Soros att EU lånar för att kunna fortsätta ta emot invandrare. Han menar att en ”falska känsla av att flyktingar är en belastning” har spridit sig och genom att finansiera invandringen med lånade pengar kan denna känsla bekämpas.
För att kunna hantera massankomnsten av invandrare föreslår nu multimiljardären och filantropen George Soros att Europa inleder ”chockfinansiering” av invandring och integration. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Migrationsverket har nu för avsikt att teckna ett femårigt avtal med två leverantörer om asylboende på vatten. Den ena leverantören erbjuder en bostadsplattform. Den andra, som erbjuder ett passagerarfartyg, kan få ersättning på över 800.000 skattekronor per dag för att ta hand om asylsökare. Alltså… 365 dagar x 5 år x 800 000:-  = 1 460 000 000 kronor… Ta fram din miniräknare och räkna ut? Just det bara visas Error (fel)?  Förstår du denna ofantliga summa? Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Arbetsförmedlingen kräver ytterligare sju miljarder efter asylkaoset!
Arbetsförmedlingen lämnar en ny utgiftsprognos till regeringen och räknar i asylkaosets spår med att under 2016 ta emot drygt 37 000 nya asylsökare i det tvååriga etableringsuppdraget, som förbereder nyanländas väg in på arbetsmarknaden. Fram till 2018 äskas sju nya miljarder skattekronor för åren fram till och med 2018. Kommer detta att fungera? Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

De framtida kostnaderna för asylinvandringen kommer att uppgå till svindlande 600 miljarder skattekronor – lågt räknat, varnar realistiska forskare! Siffran motsvarar Sveriges nuvarande årliga försvarsbudget gånger 14. Förnuftigt eller rimligt, Du betalar!

Den svenska statsskulden är 1,399 miljarder kronor (2016-01-29). Statsskulden motsvarar cirka 36 procent av bruttonationalprodukten (2014-12-31). Den har minskat från över 70 procent 1995??? Räntebetalningarna för statsskulden var 3,2 miljarder kronor 2014. Statsbudgeten visade ett underskott på 72 miljarder kronor 2014.
Observera! Att Riksgälden inte presenterar siffror för underskott, belåning och räntekostnader för 2015 ej heller några prognoser för 2016 eller framtida år!

 Varför berättar inte ledande politiker och regering om hur det
”kaotiska” ekonomiska läget skall lösas för Sveriges framtid! Med den ”Icke insyn och transparenspolitik” som nu tydligen INTE ska råda och gälla med att låna mer pengar, ta mestadels av biståndspengar (60%) till en totalt kollapsad asylinvandring?

Svenska Förnufts Partiet ifrågasätter dagens politik och vill förändra!

Frågan är bara…Vill Du vara med och förändra? Litar Du på dagens politiska system? Säg ifrån NU!

Är Du beredd att axla ansvaret med Dina skattepengar till att Sveriges  statsskuld minskar eller ökar i framtiden?

SVERIGES statsskuld per Januari 2016 enligt Riksgäldens beräkningar är ofattbara….

1 399 3567 1723 90 SVENSKA KRONOR!

Statsbudgeten visade ett underskott på 72 Miljarder under 2014 men som säkert blir över 100 Miljarder innan 2016 är slut!

Nuvarande Regering måste även låna  från EU:s Socialfonder för att täcka kostnader som gäller den ökade och kommande kostnaderna för asylinvandringen!

Beräknad kostnad för nuvarande och framtida invandring är ca 270 Miljarder!

Riksgäldens prognos är att statsskulden kommer att öka och uppgå till…

1 500 000 000 000 SVENSKA KRONOR
innan 2016 är slut om inget radikalt görs!

Förstår DU vad dessa ofantliga siffror innebär, eller vad politiker och regeringen säger eller pratar om, men som vanligt knyter näven ” i byxfickan” och bara pratar om problemen och hur vi ska kunna förändra vårt samhälle till det bättre i en framtid?
Är det vid fikaraster, köksborden och andra privata dialoger hur ”allting ska lösas”?
EN LÖSNING TYCKER DU?
Men hur ska detta kunna ske utan att just Du säger ifrån om en förändring!

Är Du beredd i framtiden att med Dina skattepengar finansiera en totalt havererad flykting/asyl/migrations/integrationspolitik som inget land eller regering längre har kontroll på?

FÖRSTÅR DU VAD POLITIKERNA SÄGER OCH VILL?

 ”I en demokrati ska politikerna vara folkets representanter. Alltså borde
aldrig något politikerförakt kunna uppstå. Politikerföraktet visar att
demokratin har urholkats.”

Förnuftigt eller rimligt och ska vi behöva uppleva detta i en framtid?

LITAR DU PÅ DINA POLITISKA FÖRETRÄDARE ELLER VILL DU LÄGGA DIN RÖST SJÄLV – KUNNA PÅVERKA DIREKT NÄR SOM HELST?

Vid varje val har Du som medborgare möjlighet att rösta på olika politiska alternativ, partier, kryssa en eller flera personer som du tycker är bäst på att representera dina åsikter och krav. Du har därmed gett ett förtroende och förutsätter att Ditt parti eller kryssade personer driver de frågor som Du tycker stämmer in med Dina värderingar och skulle vara bra för en framtida politik och vårt samhälle.

Dock har det visat sig att så snart valda politiker kommer in i olika församlingar och parlament så ändras olika förutsättningar och de löften som de gett Dig med olika valmanifest innan, ”inte” är möjliga? Ditt parti eller personer som Du har kryssat, har plötsligt glömt bort Din röst och att dessa skulle representera Dig.

Låt folkvalda politiker ta fram och driva frågor som måste finnas och kunna fungera i vårt samhälle. Men vid större VIKTIGA frågor och beslut ska Du ha möjlighet att lägga Din röst under rådande mandatperiod med ”digital” FOLKOMRÖSTNING!

Politikerna voterar i sina parlament, kommun, landsting, riksdag och EU! Du lägger Din röst via bankdosa, I Pad, dator, etc, och ett datasystem sammanställer ett resultat som motsvarar procentuella röster i förhållande till folkvalda röster som har erlagts från medborgarna digitalt! Detta resultat skall då gälla för fortsatta beslut!

Schweiz har under senaste 20 åren hela tiden använt ”folkomröstning” vid viktiga frågor, och ett bra exempel på hur medborgare kan få rösta inom rådande mandatperioder. Schweiz system med direktdemokrati tillåter medborgarna att säga sitt i en rad frågor varje månad, vilket bidrar till att tona ner betydelsen av olika parlamentsval!

Vi måste lita på Svenska folkets kompetens att få bestämma när det gäller vad Sverige behöver i framtiden!